Sản phẩm

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu-12 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2009

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu-12 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2009

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,5 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2009 Bảo hành tới 12 tháng Kiểm đỏ đầy đủ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu-12 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2012

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu-12 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2012

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,5 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2012 Bảo hành tới 12 tháng Kiểm đỏ đầy đủ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 4 Mét 2005

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 4 Mét 2005

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 2 tấn Nâng cao: 4 mét Sản xuất: 2005 Chức năng phụ: Sàng càng Bảo hành 6 tháng Kiểm đỏ đầy đủ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,8 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2008

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,8 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2008

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,8 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2008 Bảo hành tới 12 tháng

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2,5 Tấn Nâng Cao 4 Mét, DỊCH GIÁ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2,5 Tấn Nâng Cao 4 Mét, DỊCH GIÁ

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 2,5 tấn Nâng cao: 4 mét Sản xuất: 2003 Có kiểm đỏ DỊCH GIÁ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,4 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2018

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,4 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2018

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,4 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2018 Có kiểm đỏ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2014

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2014

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,5 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2014 4 bánh mới

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 12/2005

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 12/2005

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,5 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2005 Kiểm đỏ đầy đủ

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2008

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2008

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2008

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2018

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2018

Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,5 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2018

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2003

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2003

Nhãn hiệu: NISSAN Tải trọng: 1 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2003

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2006

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2006

Nhãn Hiệu: NISSAN Tải Trọng: 1,5 tấn Nâng Cao: 3 mét Sản Xuất: 2006

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2002

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2002

Nhãn Hiệu: KOMATSU Sức Nâng: 1 tấn Chiều Cao Nâng: 3 mét Sản Xuất: 2002

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2005

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2005

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nhãn hiệu: Komatsu Tải trọng: 1,5 tấn Nâng cao: 3 mét Sản xuất: 2005

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2012

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,5 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2012

Xe nâng điện ngồi lái Nhãn hiệu: KOMATSU Tải trọng: 1,5 tấn Chiều cao nâng: 3 mét Sản xuất: 2012

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 3,5 Mét 2002

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 3,5 Mét 2002

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU Tải trọng: 2 tấn Khung nâng: 3,5 mét Sản xuất năm : 2002

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2015

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2015

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU 2 tấn Model: FB20M-12. Tải trọng: 2 tấn Khung nâng: 3 mét Sản xuất năm: 2015 Chức năng Phụ: sàng càng

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,3 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2007

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1,3 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2007

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU Tải trọng: 1,3 tấn Khung nâng: 3 mét Sản xuất năm : 2007

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2,5 Tấn Nâng Cao 4,5 Mét 2017

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2,5 Tấn Nâng Cao 4,5 Mét 2017

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2,5 Tấn - Nhãn Hiệu: KOMATSU - Model: FB25-12 - Năm sản xuất: 2017 - Tải trọng nâng: 2.5 tấn - Khung nâng: 3 tầng chui công, nâng cao 4,5m - Chức năng khác: sàng càng

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2014

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Nâng Cao 3 Mét 2014

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn Model: FB20A-12. Tải trọng nâng: 2 tấn. Khung nâng cao: 3 mét. Năm sản xuất: 2014.

Zalo
Hotline